Çevre Politikamız

Çevre politikası

Çevre Politikamız

Gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, prensiplerimiz arasında yer alır. Çevre Yönetim Sistemi uygulanarak,  çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

 

Amacımız
** Çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulur.
** Üretimimiz esnasında çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik kaynağında önlenmeye çalışılır.
** Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
**Çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
** Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

.